Din 8 chân Nam sang Nữ Loa Hệ thống âm thanh Micrô Cáp mở rộng điều khiển tín hiệu

Din 8 chân Nam sang Nữ Loa Hệ thống âm thanh Micrô Cáp mở rộng điều khiển tín hiệu