Dòng GT PD sạc nhanh gấp đôi-2GT680

Dòng GT PD sạc nhanh gấp đôi-2GT680

Sạc siêu tốc Qualcomm QC3.0 / 2.0HAIWEI (FCP / SCP) Samsung AFCMTK PE

Tương thích cho các dòng xe khác nhau.