Chúc mừng năm mới

Tháng 1 2,2019

Chúc mừng năm mới

Năm 2019 sắp đến, Trangjan hy vọng bạn Chúc sức khỏe, may mắn và nhiều hạnh phúc trong suốt cả năm.

Bên cạnh đó, Trangjan sẽ tham dự chương trình CES vào ngày 8-11 tháng 11.

Nhìn về phía trước chuyến thăm của bạn

Chúc mừng năm mới

Chúc mừng năm mới

Bài viết gần đây

Tất cả các blog