Cáp truyền dữ liệu USB C OTG có thể tùy chỉnh Dòng đầu cuối Loại C đến JC15-4Y với cáp chống nhiễu vòng từ

Cáp truyền dữ liệu USB C OTG có thể tùy chỉnh Dòng đầu cuối Loại C đến JC15-4Y với cáp chống nhiễu vòng từ

Cáp truyền dữ liệu USB C OTG có thể tùy chỉnh Dòng đầu cuối Loại C đến JC15-4Y với cáp chống nhiễu vòng từ

Đầu nối: Loại C, JC15-4Y

Chiều dài: có thể được tùy chỉnh

Màu sắc: có thể được tùy chỉnh

Chất liệu: Tấm chắn PVC / AL / đồng / vòng từ chất lượng cao