USB 3.1 TYPE-C转DP DisplayPort高清转接线

USB 3.1 TYPE-C转DP DisplayPort高清转接线

USB TYPE-C转DP DisplayPort高清连接线

规格:

1.输入端接口:采用最新的USB3.1 Type-C接口,插头镀真金工艺

2.USB3.1 Type-C接口支持正反向插拔  

3.输出端DP公头设计即插即用直接连接显示器、投影机、液晶电视等高清显示设备