Thể thao Gặp gỡ

Tháng 6 22,2018

Thể thao Gặp gỡ

Ngày mai Trangjan có một cuộc họp thể thao trong nhà máy.

Đây là một môn thể thao vui vẻ gặp nhau. Chúng tôi có một số trò chơi vui nhộn, và mục đích chính của trò chơi là nuôi dưỡng tinh thần đồng đội và giảm bớt căng thẳng trong công việc.

Hôm nay, chúng tôi đã chuẩn bị các chi tiết cuộc họp thể thao, người tham gia xác nhận, chuẩn bị đạo cụ, thiết lập giải thưởng, v.v.

1 、 Treo biểu ngữ

Thể thao Gặp gỡ

Thuộc tính giai đoạn 2

Kicking đá cầu 、 Chuyển tiếp bóng bàn 、 Hula Hoop 、 kéo co-chiến tranh và vân vân.

Thể thao Gặp gỡ

Nhìn về phía trước ngày mai và contimue để chia sẻ sự tăng trưởng ở Trangjan.

Hy vọng mọi người sẽ tạo ra kết quả tốt và có trí nhớ tốt.


Anna Yan

Bài viết gần đây

Tất cả các blog